Dubovik - O mjestu

Dubovik je smješten u srcu katunske nahije, u podnožju planine Lovćen. Do njega se stiže idući putem koji od Cetinja vodi prema Njegušima i Kotoru i nalazi se na petom kilometru od Cetinja a na nadmorskoj visini od 915-935 metara.

Selo je dobilo ime po vrsti drveta koja je najzastupljenija na ovom području-dubovini, tzv.  Svetom drvetu koje se bere i nalaže za Badnji dan koji prethodi najradosnijem hrišćanskom prazniku- Božiću. Takođe, na ovom lokalitetu se nalaze i pojedine rijetke vrste drveća po kojima su i određeni djelovi sela nazvani ( Mukinja, Grab, itd. )

Dubovik pripada široj zoni Nacionalnog parka “Lovćen”, i odlikuju ga živopisni pejzaži kroz sva četiri godišnja doba. Bogato je izražena flora ljekovitog i medonosnog livadskog i planinskog bilja. Sve to ga čini pogodnim za bavljenje pčelarstvom, sakupljanje čajeva i šumskog voća.

Klimatski uslovi ovog područja su specifični jer se preklapaju uticaji mediteranske i kontinentalne klime čineći ga idealnim mjestom za odmor i rekreaciju među turistima. Zbog specifične kombinacije klime i nadmorske visine, Dubovik predstavlja vazdušnu banju.

Ovdje su od davnina postojala tri ugostiteljska objekta- konobe za pružanje usluga putnicima namjernicima i putopiscima koje su i danas zadržale autentičan izgled ambijenta i tradiciju. Brojna su i mnoga stara kućišta i drugi objekti koji danas svjedoče o uslovima stanovanja i bavljenju poljoprivredom i stočarstvom nekadašnjeg stanovništva.

Postoje mnoge stare pješačke staze koje povezuju selo sa Nacionalnim parkom i drugim selima u okruženju. U ljetnjim mjesecima su pogodne za rekreativno bavljenje biciklizmom za zainteresovane turiste. Nažalost, zbog raseljavanja stanovništva su sve manje u funkciji.

Ono što je odlika samog sela su bistijerne, urađene na primitivan način a koje su služile za osnovne potrebe mještana za vodom kao i za stočarstvo. U neposrednoj blizini sela se nalazi i nekoliko pećina koje su nekada služile kao skloništa.